TPO-oppilaitoksille

Työkaluja oppilaitoksen arkeen

Kestävä taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattorit ovat oppilaitoksen toiminnan kehittämisen työkalu, jonka avulla oppilaitoksen koko henkilöstö voi yhdessä arvioida oppilaitoksensa toimintaa. Indikaattoreiden avulla aiheeseen pureudutaan opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen näkökulmista.

Vaikuttamistyön tueksi

Kunnan päätöksenteossa paikallinen vaikuttaminen on ytimessä ja alueiden toimijoilla parhaat mahdollisuudet vaikuttaa suoraan oman kunnan päättäjiin. Taiteen perusopetuksen oppilaitosten positiivisista merkityksistä alueelleen on tärkeää kertoa koko valtuustokauden ajan.

Poimi vinkit ja materiaalit oppilaitoksesi vaikuttamistyön tueksi.

Itsearviointiopas Virvatuli

Virvatuli-itsearviointimalli on luotu helpottamaan oppilaitosten lakisääteistä itsearviointia. Malli koostuu kriteereistä, joiden toteutumista arvioidaan oppilaitoksen omassa arviointiryhmässä.

Virvatuli opas ja työkalupakki on ladattavissa maksutta oman oppilaitoksen käyttöön.

Etäopetus

Jäsenjärjestömme ovat koonneet materiaalia tukemaan taiteen perusopetuksen oppilaitoksia lähiopetuksen korvaavan opetuksen järjestämisessä.

Tarkista, mitä asioita tulisi huomioida, ja tutustu eri taiteenalojen vinkkeihin.

OPS-työkalu

Tutustu taiteen perusopetuksen OPS-työkaluun suomeksi tai ruotsiksi. Sivusto tarjoaa tukea taiteen perusopetuksen opetussuunitelman päivitystyöhön.