TPO-oppilaitoksille

Työkaluja oppilaitoksen arkeen

Kestävä taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen kestävyyskriteerit ovat oppilaitoksen toiminnan kehittämisen työkalu, jonka avulla opetushenkilöstö ja opetuksen suunnittelijat voivat yhdessä arvioida oppilaitoksensa toimintaa. Kriteerien avulla tarkastellaan mm. oppimisympäristöä, toimintakulttuuria, opetusta ja johtamista.

Viestinnän työkirja

TPO-liitto on tuottanut oppilaitosten viestinnän tueksi viestinnän työkirjan. Työkirjaan on koottu taiteen perusopetuksen kannalta oleelliset viestinnän kohderyhmät, hissipuheet, pääviestit ja mahdolliset viestinnän teot. Työkirjasta löydät myös rungon oman oppilaitoksesi tavoitteellisen viestinnän vuosikellon laatimiseksi.

Tutustu myös muihin tarjolla oleviin viestinnän materiaaleihin.

Itsearviointiopas Virvatuli

Virvatuli-itsearviointimalli on luotu helpottamaan oppilaitosten lakisääteistä itsearviointia. Malli koostuu kriteereistä, joiden toteutumista arvioidaan oppilaitoksen omassa arviointiryhmässä.

Virvatuli opas ja työkalupakki on ladattavissa maksutta oman oppilaitoksen käyttöön.

Etäopetus

Jäsenjärjestömme ovat koonneet materiaalia tukemaan taiteen perusopetuksen oppilaitoksia lähiopetuksen korvaavan opetuksen järjestämisessä.

Tarkista, mitä asioita tulisi huomioida, ja tutustu eri taiteenalojen vinkkeihin.