Taiteen perusopetuksen OPS-työkalu

Etusivu/ TPO-oppilaitoksille/ Taiteen perusopetuksen OPS-työkalu

Taiteen perusopetuksen OPS-työkalu

Sivusto kaikille taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien parissa työskenteleville.

Opetussuunnitelma on elävä asiakirja, jonka päivitystyön tueksi TPO-liitto on koonnut yhteen asiantuntijoiden luentoja opetussuunnitelman eri osa-alueista, esimerkkejä kaikkien yhdeksän taiteen perusopetuksen taiteenalan oppilaitosten opetussuunnitelmista, sekä aiheeseen liittyviä linkkivinkkejä.

Materiaalia suomeksi ja ruotsiksi

Sivusto on laadittu suomeksi ja ruotsiksi. Sivustolta löytyvät luennot ovat pääosin TPO-liiton vuosina 2018-2020 toteuttaman Luotsit II -koulutushankkeen koulutuspäivien antia. Luotsit II -koulutus oli suunnattu taiteen perusopetuksen oppilaitosten opettajille ja rehtoreille. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä opetussuunnitelmaosaamista, arvioida elokuussa 2018 käyttöön otettuja paikallisia opetussuunnitelmia sekä lisätä valmiuksia käyttää uudistettua opetussuunnitelmaa.

Luentojen lisäksi sivustoa varten on tuotettu muun muassa arviointia tukevaa lisämateriaalia. Mukaan on tuotu myös sellaisia teemoja, kuten oppimisympäristöt ja kestävyys, joiden käsittelyyn ei Luotsit II -koulutuksen puitteissa ollut mahdollista syventyä.

Tutustu OPS-työkaluun: