TPO-liitto

Sateenvarjo yhdeksälle taiteenalalle

Taiteen perusopetusliitto TPO ry

Taiteen perusopetusliitto on taiteen perusopetuksen edunvalvoja, asiantuntija ja aktiivinen vaikuttaja, joka nostaa esille taiteen perusopetuksen merkitystä ja asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Keskiössä on TPO-liiton jäsenliittojen yhteistyö.

Taiteen perusopetusliitto TPO ry on perustettu vuonna 2008.

 

Visiomme

Taiteen perusopetus on tärkeä osa valtakunnallista koulutusjärjestelmää.

TPO-liitolla on hyvät resurssit toimia taiteen perusopetuksen ja laadukkaan taidekasvatuksen edunvalvojana.

TPO-liitto on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija ja luovan osaamisen edistäjä.

 

Arvomme

Asiantuntijuus

Avoimuus

Vastuullisuus

 

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Minna Hyytiäinen, +358 40 505 0944, minna.hyytiainen(at)taito.fi

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Jouni Auramo, varapuheenjohtaja, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Johanna Kivioja, jäsen, Kuvataidekoulujen liitto ry

Terhi Perälä, jäsen, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Irmeli Toiviainen, jäsen, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Tiina Åhlgren, jäsen, Suomen sanataideopetuksen seura

 

Anne Honkala, varajäsen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Kaija Kontunen-Forsblom, varajäsen, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Pia Krutsin, varajäsen, Suomen sanataideopetuksen seura

Anu Myllyniemi, varajäsen, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Nina Rissanen, varajäsen, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Marketta Urpo-Koskinen, varajäsen, Kuvataidekoulujen liitto ry

 

Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii TPO-liiton toiminnanjohtaja Viivi Seirala

Hallituksen kokouksiin kutsuttavat asiantuntijat

Eija Kauppinen, va. toiminnanjohtaja, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Milla Malmberg, toiminnanjohtaja, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Jaana Nuottanen, toiminnanjohtaja, Kansalaisopistojen liitto ry

Eliisa Sorvali, vs. toiminnanjohtaja, Kuvataidekoulujen liitto ry

Työryhmät

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä

Kaija Kontunen-Forsblom, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry, puheenjohtaja

Paula Jordan, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Merja Koskiniemi, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Maritta Poijärvi, Kuvataidekoulujen liitto ry

Salla Tuukkanen, Suomen sanataideopetuksen seura

 

Osaamistyöryhmä

Anita Koistinen, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Mia Mironoff, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Marja-Leena Seilo, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Monica Martens-Seppelin, Suomen sanataideopetuksen seura

Heidi Savilakso-Saatsi, Kuvataidekoulujen liitto ry

Rea Warme-Korpinen, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

 

Taiteen perusopetusliitto –
sateenvarjo yhdeksälle taiteenalalle

TPO-liiton kuusi valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä edustavat yhteensä 270 taiteen perusopetusta antavaa jäsenoppilaitosta, jotka antavat arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta.

 

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry on teatteri- ja/tai sirkustaiteen perusopetusta antavien oppilaitosten etujärjestö.

ETOL ajaa jäsenoppilaitosten etuja, edistää oppilaitosten ammatillista ja taiteellista toimintaa, tekee kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää jäsenilleen koulutusta ja tekee tunnetuksi oppilaitosten toimintaa ja tavoitteita.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Taitojärjestö on kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan neuvontajärjestö, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Toimintaa ohjaavat arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Järjestö ottaa vastuuta monipuolisesti kädentaidoista ja vahvistaa itsetekemisen kulttuuria.

Taitojärjestön keskeisiä palveluja ovat mm. käsityöneuvonta- ja koulutus sekä näyttelyt ja tapahtumat. Lapsille ja nuorille järjestetään kurssi- ja leiritoimintaa sekä käsityön taiteen perusopetusta ja kerhotoimintaa, josta osa toteutetaan yhteistyössä perus- ja varhaisopetuksen kanssa.

Kuvataidekoulujen liitto ry

Kuvataidekoulujen liitto on vuonna 1982 perustettu visuaalisia taiteita edustava yhteistyöjärjestö. Liiton jäsenoppilaitokset antavat taiteen perusopetusta arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten ja nuorten vapaa-aikaan.

Liitto valvoo visuaalisten taiteiden koulujen etuja, kehittää visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen opetusta ja taidepedagogiikkaa ja tukee taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän elämäntavan sekä kulttuurisen moninaisuuden hyväksi.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML on vuonna 1956 perustettu musiikkioppilaitosten kattojärjestö. Jäsenistö kattaa koko maan Hangosta Kemijärvelle ja Lieksasta Vaasaan.

Liiton tehtävänä on tukea musiikkioppilaitosten toimintaa ja kehittää musiikin opetusta Suomessa sekä valvoa musiikkioppilaitosten etuja maan musiikki- ja kulttuuripolitiikassa. Lisäksi SML hoitaa ja kehittää alan kansainvälisiä yhteyksiä.

Suomen sanataideopetuksen seura

Vuonna 2003 perustettu Suomen sanataideopetuksen seura edistää sanataiteen tuntemusta ja asemaa. Seura kehittää valtakunnallisesti sanataiteen perusopetusta ja muuta harrastustoimintaa. Sanataideoptuksen seura järjestää koulutuksia ja tiedottaa alan ajankohtaisista asioista. Yhdistyksellä on jäseniä eri puolilla maata.

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry perustettiin vuonna 1982 maamme tanssioppilaitosten yhdyssiteeksi ja etujärjestöksi. Liittoon kuuluvat kaikki suurimmat tanssin taiteen perusopetusta antavat suomalaiset tanssikoulut.

STOPPin keskeisiä tehtäviä on valvoa tanssioppilaitosten ja tanssin taiteen perusopetuksen yleisiä ja yhteisiä etuja mm. työehtosopimusneuvotteluissa, edistää jäsentensä ammatillista ja taiteellista tasoa ja kehittää koulutuksellista yhteistyötä alan koti- ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa.

Kumppanit ja yhteistyö

Taiteen perusopetusliitto rakentaa aktiivisesti verkostoja eri toimijoiden kesken ja pitää tiiviisti yhteyttä sidosryhmiinsä.

Taiteen perusopetusliitto toimii yhteistyössä jäsenliittojensa sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä Kansalaisopistojen liiton kanssa ja on KULTA ry:n ja Sivistystyönantajat SIVISTA:n jäsen, sekä  Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion, Kulttuuria kaikille palvelun sekä ArtsEqual -tutkimushankkeen kumppani. TPO-liitto pitää aktiivisesti yhteyttä Opetushallitukseen, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Suomen Kuntaliittoon sekä eduskuntaan.  TPO-liitto on edustettuna useissa alansa ryhmissä ja elimissä ja tekee yhteistyötä mm. Suomen Konservatorioliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.