TPO-liitto

Sateenvarjo yhdeksälle taiteenalalle

Taiteen perusopetusliitto TPO ry

Taiteen perusopetusliitto toimii jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä ja edistää taiteen perusopetuksen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa. Liiton toiminnan keskiössä on taiteiden välisen yhteistyön ja tasa-arvon edistäminen taidekasvatuksessa.

Liitto osallistuu taiteen perusopetuksesta käytävään keskusteluun ja pyrkii vaikuttamaan alaa ja sen rahoitusta koskeviin ratkaisuihin. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin koulutus- ja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin ja osallistuu asiantuntijana alan verkostojen toimintaan.

Taiteen perusopetusliitto TPO ry on perustettu vuonna 2007.

 

Vuosikertomukset

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Minna Hyytiäinen, +358 40 505 0944, minna.hyytiainen(at)taito.fi

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Jouni Auramo, varapuheenjohtaja, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Erja Haavisto, jäsen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Pekka Lehtimäki, jäsen, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

Sanna Saarela, jäsen, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Irmeli Toiviainen, jäsen, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Tiina Åhlgren, jäsen, Suomen sanataideopetuksen seura

 

Anne Honkala, varajäsen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Johanna Kivioja, varajäsen, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

Kaija Kontunen-Forsblom, varajäsen, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Pia Krutsin, varajäsen, Suomen sanataideopetuksen seura

Terhi Perälä, varajäsen, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Nina Rissanen, varajäsen, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

 

Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii TPO-liiton toiminnanjohtaja Viivi Seirala

Hallituksen kokouksiin kutsuttavat asiantuntijat

Timo Klemettinen, toiminnanjohtaja, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Hannele Niiranen, toiminnanjohtaja, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Jaana Nuottanen, toiminnanjohtaja, Kansalaisopistojen liitto ry

Riikka Mäkikoskela, toiminnanjohtaja, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

Työryhmät

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä

Kaija Kontunen-Forsblom, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry, puheenjohtaja

Erja Haavisto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Paula Jordan, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Juha Saari, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

Salla Tuukkanen, Suomen sanataideopetuksen seura

Annina Ärölä, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Osaamistyöryhmä

Riikka Mäkikoskela, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, puheenjohtaja

Anita Koistinen, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Mia Mironoff, Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Marja-Leena Seilo, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Iréne Poutanen, Suomen sanataideopetuksen seura

Rea Warme-Korpinen, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

 

Taiteen perusopetusliitto –
sateenvarjo yhdeksälle taiteenalalle

TPO-liiton kuusi valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä edustavat yhteensä 270 taiteen perusopetusta antavaa jäsenoppilaitosta, jotka antavat arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta.

 

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry on teatteri- ja/tai sirkustaiteen perusopetusta antavien oppilaitosten etujärjestö.

ETOL ajaa jäsenoppilaitosten etuja, edistää oppilaitosten ammatillista ja taiteellista toimintaa, tekee kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää jäsenilleen koulutusta ja tekee tunnetuksi oppilaitosten toimintaa ja tavoitteita.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Taitojärjestö on kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan neuvontajärjestö, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Toimintaa ohjaavat arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Järjestö ottaa vastuuta monipuolisesti kädentaidoista ja vahvistaa itsetekemisen kulttuuria.

Taitojärjestön keskeisiä palveluja ovat mm. käsityöneuvonta- ja koulutus sekä näyttelyt ja tapahtumat. Lapsille ja nuorille järjestetään kurssi- ja leiritoimintaa sekä käsityön taiteen perusopetusta ja kerhotoimintaa, josta osa toteutetaan yhteistyössä perus- ja varhaisopetuksen kanssa.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on vuonna 1982 perustettu visuaalisia taiteita edustava yhteistyöjärjestö. Liiton jäsenoppilaitokset antavat taiteen perusopetusta arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten ja nuorten vapaa-aikaan.

Liitto valvoo visuaalisten taiteiden koulujen etuja, kehittää visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen opetusta ja taidepedagogiikkaa ja tukee taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän elämäntavan sekä kulttuurisen moninaisuuden hyväksi.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML on vuonna 1956 perustettu musiikkioppilaitosten kattojärjestö. Jäsenistö kattaa koko maan Hangosta Kemijärvelle ja Lieksasta Vaasaan.

Liiton tehtävänä on tukea musiikkioppilaitosten toimintaa ja kehittää musiikin opetusta Suomessa sekä valvoa musiikkioppilaitosten etuja maan musiikki- ja kulttuuripolitiikassa. Lisäksi SML hoitaa ja kehittää alan kansainvälisiä yhteyksiä.

Suomen sanataideopetuksen seura

Vuonna 2003 perustettu Suomen sanataideopetuksen seura edistää sanataiteen tuntemusta ja asemaa. Seura kehittää valtakunnallisesti sanataiteen perusopetusta ja muuta harrastustoimintaa. Sanataideoptuksen seura järjestää koulutuksia ja tiedottaa alan ajankohtaisista asioista. Yhdistyksellä on jäseniä eri puolilla maata.

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry perustettiin vuonna 1982 maamme tanssioppilaitosten yhdyssiteeksi ja etujärjestöksi. Liittoon kuuluvat kaikki suurimmat tanssin taiteen perusopetusta antavat suomalaiset tanssikoulut.

STOPPin keskeisiä tehtäviä on valvoa tanssioppilaitosten ja tanssin taiteen perusopetuksen yleisiä ja yhteisiä etuja mm. työehtosopimusneuvotteluissa, edistää jäsentensä ammatillista ja taiteellista tasoa ja kehittää koulutuksellista yhteistyötä alan koti- ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa.

Kumppanit ja yhteistyö

Taiteen perusopetusliitto rakentaa aktiivisesti verkostoja eri toimijoiden kesken ja pitää tiiviisti yhteyttä sidosryhmiinsä.

Taiteen perusopetusliitto toimii yhteistyössä jäsenliittojensa sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä Kansalaisopistojen liiton kanssa ja on  Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion, Kulttuuria kaikille palvelun sekä ArtsEqual -tutkimushankkeen kumppani. TPO-liitto pitää aktiivisesti yhteyttä Opetushallitukseen, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Suomen Kuntaliittoon sekä eduskuntaan.  TPO-liitto on edustettuna useissa alansa ryhmissä ja elimissä ja tekee yhteistyötä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa.