TPO-liitto

Sateenvarjo yhdeksälle taiteenalalle

Taiteen perusopetusliitto TPO ry

Taiteen perusopetusliitto on taiteen perusopetuksen edunvalvoja, asiantuntija ja aktiivinen vaikuttaja, joka nostaa esille taiteen perusopetuksen merkitystä ja asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Keskiössä on TPO-liiton jäsenliittojen yhteistyö.

Taiteen perusopetusliitto TPO ry on perustettu vuonna 2008.

 

Visiomme

Taiteen perusopetus on tärkeä osa valtakunnallista koulutusjärjestelmää.

TPO-liitolla on hyvät resurssit toimia taiteen perusopetuksen ja laadukkaan taidekasvatuksen edunvalvojana.

TPO-liitto on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija ja luovan osaamisen edistäjä.

 

Arvomme

Asiantuntijuus

Avoimuus

Vastuullisuus

 

Hallitus

Puheenjohtaja

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén

Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Kaarina Gould

Jäsenet

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari

Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen

Suomen tanssioppilaitosten liiton puheenjohtaja Mia Lappalainen

Suomen sanataideopetuksen seuran puheenjohtaja Tiina Åhlgren

 

Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii TPO-liiton toiminnanjohtaja Viivi Seirala

Taiteen perusopetusliitto –
sateenvarjo yhdeksälle taiteenalalle

TPO-liiton kuusi valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä edustavat yhteensä 270 taiteen perusopetusta antavaa jäsenoppilaitosta, jotka antavat arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta.

 

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry on teatteri- ja/tai sirkustaiteen perusopetusta antavien oppilaitosten etujärjestö.

ETOL ajaa jäsenoppilaitosten etuja, edistää oppilaitosten ammatillista ja taiteellista toimintaa, tekee kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää jäsenilleen koulutusta ja tekee tunnetuksi oppilaitosten toimintaa ja tavoitteita.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Taitojärjestö on kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan neuvontajärjestö, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Toimintaa ohjaavat arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Järjestö ottaa vastuuta monipuolisesti kädentaidoista ja vahvistaa itsetekemisen kulttuuria.

Taitojärjestön keskeisiä palveluja ovat mm. käsityöneuvonta- ja koulutus sekä näyttelyt ja tapahtumat. Lapsille ja nuorille järjestetään kurssi- ja leiritoimintaa sekä käsityön taiteen perusopetusta ja kerhotoimintaa, josta osa toteutetaan yhteistyössä perus- ja varhaisopetuksen kanssa.

Kuvataidekoulujen liitto ry

Kuvataidekoulujen liitto on vuonna 1982 perustettu visuaalisia taiteita edustava yhteistyöjärjestö. Liiton jäsenoppilaitokset antavat taiteen perusopetusta arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten ja nuorten vapaa-aikaan.

Liitto valvoo visuaalisten taiteiden koulujen etuja, kehittää visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen opetusta ja taidepedagogiikkaa ja tukee taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän elämäntavan sekä kulttuurisen moninaisuuden hyväksi.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML on vuonna 1956 perustettu musiikkioppilaitosten kattojärjestö. Jäsenistö kattaa koko maan Hangosta Kemijärvelle ja Lieksasta Vaasaan.

Liiton tehtävänä on tukea musiikkioppilaitosten toimintaa ja kehittää musiikin opetusta Suomessa sekä valvoa musiikkioppilaitosten etuja maan musiikki- ja kulttuuripolitiikassa. Lisäksi SML hoitaa ja kehittää alan kansainvälisiä yhteyksiä.

Suomen sanataideopetuksen seura

Vuonna 2003 perustettu Suomen sanataideopetuksen seura edistää sanataiteen tuntemusta ja asemaa. Seura kehittää valtakunnallisesti sanataiteen perusopetusta ja muuta harrastustoimintaa. Sanataideoptuksen seura järjestää koulutuksia ja tiedottaa alan ajankohtaisista asioista. Yhdistyksellä on jäseniä eri puolilla maata.

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry perustettiin vuonna 1982 maamme tanssioppilaitosten yhdyssiteeksi ja etujärjestöksi. Liittoon kuuluvat kaikki suurimmat tanssin taiteen perusopetusta antavat suomalaiset tanssikoulut.

STOPPin keskeisiä tehtäviä on valvoa tanssioppilaitosten ja tanssin taiteen perusopetuksen yleisiä ja yhteisiä etuja mm. työehtosopimusneuvotteluissa, edistää jäsentensä ammatillista ja taiteellista tasoa ja kehittää koulutuksellista yhteistyötä alan koti- ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa.

Kumppanit ja yhteistyö

Taiteen perusopetusliitto rakentaa aktiivisesti verkostoja eri toimijoiden kesken ja pitää tiiviisti yhteyttä sidosryhmiinsä.

Taiteen perusopetusliitto toimii yhteistyössä jäsenliittojensa sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Liitto on KULTA ry:n, Sivistystyönantajat SIVISTA:n sekä Kulttuuria kaikille palvelun jäsen, sekä  Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kumppani. TPO-liitto pitää aktiivisesti yhteyttä Opetushallitukseen, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Suomen Kuntaliittoon sekä eduskuntaan.  TPO-liitto on edustettuna useissa alansa ryhmissä ja elimissä ja tekee yhteistyötä mm. Suomen konservatorioliiton, Kansalaisopistojen liiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.