Taiteen perusopetus

Luovuutta, iloa ja osaamista
Monipuolista

Tarjolla on 9 taiteenalaa: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.

Ammattimaista

Taiteen perusopetusta antavat koulutetut opettajat ja sillä on tavoitteellinen, portaalta toiselle etenevä opetussuunnitelma.

Suosittua

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa taiteita opiskelee yli 120 000 harrastajaa. TPO oppilaita on siis enemmän kuin lukiolaisia.

Laajasti saatavilla

Taiteen perusopetusta järjestetään yli 260 kunnassa eri puolilla maata. Mukaan pääsee matalalla kynnyksellä.

Ajankohtaista

Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset

1 893 taiteen perusopetuksen yhdeksän eri taiteenalan eri ikäistä oppilasta eri puolilta maata kertoi harrastuksensa vaikutuksista. Taiteen perusopetuksen parissa koetaan oppimisen iloa, tullaan hyväksytyksi ja opittuja taitoja hyödynnetään myös koulussa, työpaikalla tai muuten elämässä. Taideharrastaminen lisää luovuutta ja mielikuvituksen käyttöä...

Taiteen perusopetuksen valtakunnallinen tilastointi käynnistyy

Tilastokeskus ryhtyy keräämään ja ylläpitämään valtakunnallisesti kattavaa taiteen perusopetuksen tilastoa. Tiedonkeruuta varten taiteen perusopetuksen oppilaitokset on liitetty muiden koulutusmuotojen rinnalle Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin. Tiedonkeruun käynnistyminen on taiteen perusopetukselle iso ja pitkään tavoiteltu askel. Viimein saamme kattavan ja säännöllisesti päivittyvän tiedon mm....

Lukion taito- ja taideaineet esitetään sisällytettäväksi ylioppilaskokeeseen

TPO-liitto lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Otimme kantaa kohtaan 5 Taito- ja taideaineiden ylioppilaskoetta koskevat säädösehdotukset. Taito- ja taideaineiden sisällyttäminen osaksi ylioppilastutkintoa on hieno kehitysaskel, joka tunnistaa näiden oppiaineiden arvon...

Viestimme EU-vaaleihin: Taidekasvatus ja -koulutus vahvistaa eurooppalaista hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus vahvistavat lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta, luottamusta demokratiaan, osallisuuden kokemusta, kriisinkestävyyttä ja henkistä huoltovarmuutta. Varmistamalla osallistumismahdollisuudet kaikille luodaan edellytyksiä uudenlaisen yhteiskunnan ratkaisujen rakentamiselle, vahvemmalle hyvinvoinnille ja kestävälle tulevaisuudelle. Vahvistetaan lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta...
Nuoret tanssijat hyppäävät raitapaidoissa.

Julkisen talouden suunnitelma ei tunnista taide- ja kulttuurialan kasvupotentiaalia

Taiteen perusopetusliitto lausui Sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Taiteen perusopetusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 on kirjattu, että Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö uudistetaan ja uuden lainsäädännön toimeenpanoa valmistellaan siten, että uusi lainsäädäntö...

Lakiuudistuksen tavoitteena vahvistaa taiteen perusopetuksen toimintaedellytyksiä  

Kolmesti kokoontunut taiteen perusopetuksen lakiuudistustyöryhmä on pohtinut taiteen perusopetuksen nykytilaa, tehtävää sekä lakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita. Taiteen perusopetuksen tehtävä on tavoitteellinen taiteen opetus, joka tukee elinikäistä oppimista ja harrastamista ja vahvistaa merkityksellisen taidesuhteen kehittymistä. Taiteen perusopetus antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja eri alojen...

Tapahtumat

28.8.2024
Sanataidewebinaari: Hehkuvat sanat – Lapsille ja nuorille mieleistä lukutaitotyötä Webbinarium: Lysande Ord – Läsfrämjande arbete i samarbete med barn och unga Hehkuvat sanat -sanataiteen valtakunnallinen lukutaitohanke on Suomen sanataideopetuksen seuran koordinoima hanke, joka näkyy ja kuuluu vuosina 2024–2025. Hankkeessa toteutetaan...
19.9.2024 – 20.9.2024
Konstundervisningsdagarna är en mötesplats och konferens för konstundervisningsfältet med föreläsningar, workshops, konsuppträdanden, diskussioner och samvaro. Under Konstundervisningsdagarna år 2024 lägger vi fokus på alla barns och ungas rätt till konst och kultur, och till konstnärligt utövande. Konstundervisningsdagarnas mål är att...