Grundläggande konstundervisning

Kreativitet, glädje och kunskap

Vad är grundläggande konstundervisning?

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ordnas på fritiden i lokala konstskolor. Undervisningen är målinriktad, styrs av en riksomfattande läroplan och ges av professionella som är utbildade inom konstarterna.

Grundläggande konstundervisning ger färdigheter för att söka in till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom konstarten.

Om effekterna av grundläggande konstundervisning

Kreativitet

Barn och unga lär sig långsiktighet, får färdigheter i att tänka själva och bli kreativa. Med hjälp av dessa egenskaper har de förutsättningar att bli vuxna med ett gott socialt och kulturellt kapital.  De får också viktiga kunskaper inför det framtida arbetslivet.

Glädje

Grundläggande konstundervisning är mer än en upplevelse. Bland hobbyn hittar man vänner med samma intresse, nya upplevelser och en glädje av att lära sig. I dagens samhälle är det inte en självklarhet att ha en hobby som man förbinder sig till i flera år.

Kunskap

Grundläggande konstundervisning ger färdigheter till att söka in till yrkesutbildning eller utbildning på högskolenivå.

Styrsystem

Lagen och förordningen om grundläggande konstundervisning (633 och 813/1998)

Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen (UKM)

Den lokala läroplanen

Populärt och allmänt tillgängligt

Två lärokurser:
fördjupande och allmän