Etusivu/ TPO-oppilaitoksille/ Kestävä taiteen perusopetus

Kestävä taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusliitto ja sen jäsenliitot laativat yhteistyössä OKKA-säätiön kanssa kestävyyskriteerit taiteen perusopetuksen oppilaitosten käyttöön.

Taiteen perusopetusliiton ja OKKA-säätiön yhteishankkeen tavoitteena on avata taiteen perusopetuksen ja taidekasvatuksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentajana. Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden kaikenikäisten oppijoiden ajattelun avartamiseen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen, uusien merkitysten rakentamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tämän ajattelun tiivistämme kestävyyskriteereiksi, joiden avulla taiteen perusopetuksen oppilaitokset voivat arvioida toimintaansa sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita.

 

Hankkeen ytimessä on taiteen tekemisen voima ja taidekasvatuksen pedagogiikka. Oppimisen puitteet, kuten materiaalit, kierrätys tai energian säästäminen, ovat nekin toki mukana osana kokonaisuutta. Koko työyhteisön osallistuminen toiminnan reflektointiin ja keskusteluun kestävän tulevaisuuden tekemisestä ja toiminnan kehittämisestä on keskeistä.

Pilottioppilaitokset rakentavat indikaattoreita

Huhtikuun 2019 lopussa toteutettuun alkukartoitukseen vastasi 67 oppilaitosta, jotka edustavat kaikkia yhdeksää tpo-taiteenalaa. Vastanneista oppilaitoksista lähes kolmekymmentä oli kiinnostunut osallistumaan myös kestävyyskriteerien saman vuoden syksynä käynnistyneeseen pilotointiin.