Etusivu/ TPO-oppilaitoksille/ Kestävä taiteen perusopetus

Kestävä taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus harjaannuttaa luovaa ajattelua, joka on edellytys uudenlaisen yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa.

Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden kaikenikäisten oppijoiden ajattelun avartamiseen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen, uusien merkitysten rakentamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tämä ajattelu tiivistettiin Kestävä taiteen perusopetus -hankkeessa taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattoreiksi. Indikaattoreiden avulla oppilaitoksen koko henkilöstö voi yhdessä arvioida oppilaitoksensa toimintaa kestävyyden näkökulmasta.

Indikaattorit ovat osa OKKA-säätiön ylläpitämää Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia.

Tutustu taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattoreihin suomeksi ja ruotsiksi

Indikaattorit ja niihin liittyvä materiaali on koottu Kestävä taiteen perusopetus -sivustolle.

Ohjeet oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatin hakemiseksi löytyvät OKKA-säätiön ylläpitämältä Koulu ja ympäristö sivustolta.

Taiteen perusopetusliiton ja OKKA-säätiön vuosina 2019-2020 toteuttamaa hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus. Mukana kehittämistyössä oli yhteensä lähes 30 oppilaitosta kaikilta yhdeksältä taiteen perusopetuksen taiteenalalta.