Day

26 kesäkuun, 2024

Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset

1 893 taiteen perusopetuksen yhdeksän eri taiteenalan eri ikäistä oppilasta eri puolilta maata kertoi harrastuksensa vaikutuksista. Taiteen perusopetuksen parissa koetaan oppimisen iloa, tullaan hyväksytyksi ja opittuja taitoja hyödynnetään myös koulussa, työpaikalla tai muuten elämässä. Taideharrastaminen lisää luovuutta ja mielikuvituksen käyttöä...