Työryhmä valmistelemaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamista

Etusivu/ Ajankohtaista/ Työryhmä valmistelemaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja valtionrahoitusjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän toimikausi on 1.3.2024– 30.6.2025.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja valtionrahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työ pohjaa hallitusohjelman kirjaukseen: ”Hallitus uudistaa taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden.”

Tavoitteena on uudistaa koulutusmuodon kokonaisuutta siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet; tukee saavutettavaa, laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Keskeinen lähtökohta työryhmän työlle on, että uudistuksen myötä taiteen perusopetuksen saavutettavuus paranee ja toiminnan laatu vahvistuu.

TPO-liitto ja sen jäsenjärjestöt ovat mukana työryhmässä.

Puheenjohtaja
johtaja Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varapuheenjohtaja
kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet
hallitussihteeri Elina Anttila, opetus- ja kulttuuriministeriö
toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, Taitoliitto
rehtori Sanna Saarinen, Musiikkiopisto Juvenalia, Suomen musiikkioppilaitosten liitto (pj)
rehtori Johanna Kivioja, Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, Kuvataidekoulujen liitto (pj)
kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö
rehtori Mia Lappalainen, Oulun Taidekoulu, Suomen Tanssioppilaitosten liitto (pj)
opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo, Opetushallitus
sijaisena (24.4.-31.8.2024) opetusneuvos Jaakko Jekunen, Opetushallitus
toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto
rehtori Terhi Perälä, Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto (pj) erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen kuntaliitto
toiminnanjohtaja Viivi Seirala, Taiteen perusopetusliitto
rehtori Tiina Åhlgren, Vantaan sanataidekoulu, Suomen sanataideopetuksen seura (pj)

Pysyvät asiantuntijat
järjestelmäasiantuntija Simo Eerola, Opetushallitus
kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus
budjettineuvos Merja Salmi, valtiovarainministeriö

Työryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää muilla asiantuntijoilla.

Lue lisää:
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankesivu Uudistuva taiteen perusopetus
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote työryhmän asettamisesta 28.2.2024
TPO-liiton blogi Taiteen perusopetuksesta annetun lain uudistaminen esivalmisteluvaiheessa