Lakiuudistuksen tavoitteena vahvistaa taiteen perusopetuksen toimintaedellytyksiä  

Etusivu/ Ajankohtaista/ Lakiuudistuksen tavoitteena vahvistaa taiteen perusopetuksen toimintaedellytyksiä  

Kolmesti kokoontunut taiteen perusopetuksen lakiuudistustyöryhmä on pohtinut taiteen perusopetuksen nykytilaa, tehtävää sekä lakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita.

Taiteen perusopetuksen tehtävä on tavoitteellinen taiteen opetus, joka tukee elinikäistä oppimista ja harrastamista ja vahvistaa merkityksellisen taidesuhteen kehittymistä. Taiteen perusopetus antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja eri alojen ammatteihin. Samalla taideopetus tukee laajasti yksilön ja yhteisön kasvua, hyvinvointia, vahvistaa monia keskeisiä elämäntaitoja sekä edistää kulttuurista osallisuutta.

Eri taiteenlajien opinpoluissa taiteen perusopetuksen rooli varhaisiästä aikuisuuteen on merkittävä. Peruskouluissa taidekasvatus on vähäistä, mutta taiteen perusopetus antaa mahdollisuuden syventyä tavoitteellisesti ja ikäkauden edellytykset huomioiden eri taiteenlajeihin. Paitsi lapsille ja nuorille, taiteen perusopetusta tarjotaan yhä enemmän myös aikuisille. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 kytkee taiteen perusopetuksen kulttuurin perustan ja jatkuvuuden vahvistamiseen.

Taiteen perusopetusta annetaan yli 85% kunnista. Muuttuneen toimintaympäristön tunnistettavia yhteiskunnallisia haasteita ovat mm. väestökehitys, alueelliset erot, talouden haasteet kuin myös hyvin moninainen koulutuksen ja harrastamisen järjestäjien kenttä. Lakityöryhmässä pohditaan, millaiset taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestämisen rakenteet ja rahoitusjärjestelmä vahvistaisivat parhaiten taiteen perusopetuksen eri taiteenlajien saavutettavuutta, samalla kirkasten ainutlaatuisen koulutusjärjestelmämme ydintehtävää sen laadusta tinkimättä.  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu Laadukas taiteen perusopetus (2023) korostaa, että pitkäjänteinen taiteen perusopetuksen laadun vahvistaminen on keskeistä, kun puhutaan laajemmin myös suomalaisen kulttuuri- ja taidekentän tulevaisuuden toimintaedellytyksistä.

Taideopetus vaikuttaa yksilöä laajemmin

Eri taiteenalojen kansallisissa visioissa 2030 todetaan, että taiteen opetuksen rooli koulutusjärjestelmässä ja laajemmin yhteiskunnassa tulisi olla huomattavasti nykyistä suurempi kaiken ikäisille, sillä taiteen ja taidekasvatuksen vaikuttavuus on tutkitusti laaja-alaista.

Opetussuunnitelmien perusteissa (2017) mainitaan, että taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa.

Taiteen perusopetuksen sijoittuminen harrastamiseen ja koulutuksen välimaastoon on luonteva paikka vahvalle verkostoitumiselle. Taiteen perusopetuksen vaikuttavuutta ja toisaalta saavutettavuutta kasvattaa laajeneva taidekasvatusta tukeva toiminta. Taiteen perusopetuksen oppilaitokset tekevät vahvaa yhteistyötä mm. varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen kanssa. Taiteen perusopetus on kunnissa vetovoimatekijä. Se tuo kuntiin elinvoimaa ja hyvinvointia ja tuottaa vuosittain yli 15 000 tapahtumaa, esitystä ja näyttelyä, luoden lasten ja nuorten kulttuuria eri puolilla Suomea.

Oppimisen polku taiteen perusopetuksessa on yksilöllinen. Taiteen perusopetukseen voi tulla mukaan opintojen missä tahansa vaiheessa, ja opintojen aloitusikä vaihteleekin paljon. Rakenteet mahdollistavat harrastamisen lyhyemmänkin aikaa ja toisaalta pidemmän polun aina varhaisiästä aikuisuuteen saakka. Taiteen perusopetuksessa opettajat ovat taiteen ammattilaisia, joilla on taito tukea taideoppimista osallistavasti, oppilaan tai ryhmän erilaisista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Opetussuunnitelmat käytännön opetustyön järjestämisen osalta ovat joustavia, mikä on tärkeää taideopetuksessa, sillä luovilla aloilla muutenkin on ominaista kehittyä yhteiskunnan ja ajan ilmiöissä.

Oikeus ja mahdollisuus tavoitteelliseen ja laadukkaaseen taiteen ja kulttuurin harrastamiseen on tärkeää sen rinnalla, että taiteen perusopetuksen toimintaedellytykset ovat vahvat. Onkin hyvä pohtia, miten mahdollisimman monelle voisi avautua polku taiteen perusopetuksen pariin. Sekä taiteen tekijöitä että kulttuurin kuluttajia tarvitaan elinvoimaisessa yhteiskunnassa luomaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää Suomea.

Taiteen perusopetus rakentaa taiteen ja kulttuurin kestävää tulevaisuutta parhaiten, kun sillä on vahvat ja vakaat toimintaedellytykset.

Johanna Kivioja
Kuvataidekoulujen liiton puheenjohtaja


TPO-liiton blogisarjassa seurataan hallitusohjelmaan kirjatun taiteen perusopetuksen lain uudistamisen etenemistä. Aiemmat kirjoitukset löytyvät sivuston kohdasta blogit.

Lue lisää: Opetus- ja kulttuuriministeriön hankesivu Uudistuva taiteen perusopetus