Taiteen perusopetukselle strategiset tavoitteet ja indikaattorit

Etusivu/ Ajankohtaista/ Taiteen perusopetukselle strategiset tavoitteet ja indikaattorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut taiteen perusopetuksen strategiset tavoitteet ja laadun strategiset indikaattorit julkaisuksi. Strategisen tason laatutyö on osa ministeriössä tehtävää toimialan laajempaa laatutyötä sekä jatkuvaa kehittämistä.

Ministeriön laatimat strategiset tavoitteet määrittävät taiteen perusopetuksen laadunhallinnalle ja johtamiselle yhdenmukaiset suuntaviivat. Niiden avulla tuetaan koulutuksen järjestäjiä ja koko toimialaa jatkuvassa laadun vahvistamisessa ja kehittämisessä.

Ministeriön mukaan yhteinen käsitys laadusta ja sen arvioinnista vahvistaa koulutusmuodon tuottamaa osaamista, edistää toimijoiden välistä yhteistyötä, lisää koulutusmuodon vaikuttavuutta ja tunnettavuutta sekä luo edellytyksiä taiteen perusopetusta koskevan tutkimustiedon lisääntymiselle ja tiedolla johtamiselle.

Ministeriön tavoitteena on, että laatutyö ohjaa tulevaisuuteen, jossa laadukas taiteen perusopetus suomalaisen koulutusjärjestelmän ainutlaatuisena osana edistää jatkossakin eri taiteenalojen osaamista, kulttuurista osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistaa yksilön elinikäistä taidesuhdetta. Laatutyön keskeinen perusta on toimialan kanssa yhdessä valmistellussa taiteen perusopetuksen viitearkkitehtuurityössä.

Tutustu julkaisuun suomeksi ja ruotsiksi: Laadukas taiteen perusopetus. Taiteen perusopetuksen strategiset tavoitteet sekä laadun strategiset indikaattorit

Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen (8.11.2023): Taiteen perusopetuksen strategiset tavoitteet ja indikaattorit julkaistu