TPO-liiton vuosi 2022: Tunnettuus ja vaikuttamistyö vahvistuivat

Etusivu/ Ajankohtaista/ TPO-liiton vuosi 2022: Tunnettuus ja vaikuttamistyö vahvistuivat

Taiteen perusopetusliitto on viime vuosina vahvistanut tunnettuuttaan ja siitä on tullut yhä vahvemmin taho, jonka asiantuntijuutta halutaan hyödyntää ja näkemyksiä kuulla. Tämä näkyy muun muassa annettujen lausuntojen ja kannanottojen määrän merkittävänä kasvuna. Vaikuttamistyön lisäksi liitto mm. järjesti koulutuksia, kampanjoita ja kehitti toimintaansa tiivissä yhteistyössä jäsenistön kanssa.

”Yhteiselle vaikuttamistyölle on ollut aitoa tilausta, sillä taiteen perusopetuksen tärkeys on noussut yhä vahvemmin esiin julkisessa keskustelussa.” toteaa liiton hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Hildén. Vuotta 2022 värittivät yhteiskuntaa kohdanneet isot kriisit. ”Se, miten vaihtelevista olosuhteista on selvitty ja kyetty löytämään nopeasti yhteisiä ratkaisuja esimerkiksi Ukrainasta saapuvien lasten ja nuorten taideharrastamisen tukemiseen, kertoo hyvää oppilaitosten ja TPO:n jäsenliittojen tiivistyvästä yhteistyöstä sekä henkilöstön sitoutuneisuudesta, joustavuudesta ja arvopohjasta.” Hildén muistuttaa.

Puheenjohtaja Hildénin tervehdyksen taiteen perusopetuksen toimijoille sekä lisää vuoden 2022 toiminnasta voi lukea vuosikertomuksesta. Liiton vuosikokous pidettiin 29.5.2023. Tutustu myös aiempiin TPO-liiton vuosikertomuksiin.