Mietintö koulutuspoliittisesta selonteosta ja selvitys opettajarekisterin perustamisesta valmistunut

Etusivu/ Ajankohtaista/ Mietintö koulutuspoliittisesta selonteosta ja selvitys opettajarekisterin perustamisesta valmistunut

Sivistysvaliokunnan mietintö valtioneuvoston keväällä antamasta koulutuspoliittisesta selonteosta on valmistunut. Valiokunta kannattaa mietinnössään taiteen perusopetusta koskevan tietopohjan vahvistamista sekä tiedonkeruun systematisointia, jolla tuetaan taiteen perusopetuksen kehittämistä koskevaa päätöksentekoa. Valiokunta yhtyy myös selonteon tavoitteeseen tukea taiteen perusopetuksen saatavuutta alueellisesti, eri väestöryhmiä ja molempia kansalliskieliä sekä eri taiteen aloja koskien. 

Valiokunta pitää tärkeänä kokonaiskuvan muodostamista tulevaisuudessa tarvittavasta koulutusjärjestelmästä ja peräänkuuluttaa nykyisten koulutuksen hallinnollisten rakenteiden kriittistä arviointia, kun mietitään ratkaisuja sille, miten koulutuksen tarpeisiin tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla vastataan. Läpi elämän jatkuvan oppimisen tukeminen edellyttää oppilaan, opiskelijan ja yhteisön tarpeiden ja tavoitteiden asettamista koulutuksen suunnittelun keskiöön. Työ jatkuu selonteon toimeenpanosuunnitelman laadinnalla.

Lue lisää:
Sivistysvaliokunnan mietintö 13.12.2021
Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 8.4.2021
TPO-liiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko visioi pitkälle tulevaan 23.4.2021

Selvityshenkilöt esittävät opettajarekisterin perustamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskeva selvitystyö on valmistunut ja luovutettu tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle. Selvityshenkilöt esittävät opettajarekisterin perustamista, joka toteutuessaan korvaisi Tilastokeskuksen kolmen vuoden välein toteuttaman kyselypohjaisen opettajatiedonkeruun. Taiteen perusopetus oli viimeisimmässä tiedonkeruussa mukana ensimmäistä kertaa. 

Selvityshenkilöt ehdottavat, että taiteen perusopetuksen liittämistä mukaan rekisteriin tarkasteltaisiin hankkeen toisessa vaiheessa varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa uusi rekisteripohjainen opettajatiedonkeruu koskisi esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta. Selvityshenkilöt katsovat, että perustettavan rekisterin tulisi linkittyä KOSKI-tietovarantoon. Selvityksestä kerätään palautetta lausuntokierroksella.

Lue lisää:
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 17.12.2021
Selvitys opettajarekisteristä ja opettajatiedonkeruusta 17.12.2021