Taiteen perusopetuksen oppilaitokset myönteisiä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä koulutusasteiden välisen yhteistyön edistämiselle

Etusivu/ Ajankohtaista/ Taiteen perusopetuksen oppilaitokset myönteisiä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä koulutusasteiden välisen yhteistyön edistämiselle

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän selvityksen mukaan taiteen perusopetuksen toimijat suhtautuvat myönteisesti mahdollisuuteen viedä taiteen perusopetuksen opintosuoritustietoja kansalliseen opintojen ja koulutuksen Koski-tietovarantoon. Myös oppilaitosten valmiudet tiedonsiirtoihin ovat hyvät. Mahdollisuus opintosuoritusten tallentamiseen edistäisi taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Anni Valajärven laatimassa selvityksessä nostetaan esiin myös taiteen perusopetuksen toimijoiden halukkuus eri koulutusasteiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Valajärvi muistuttaa, että taiteen perusopetuskenttä tulisi pitää mukana lukiodiplomien kehittämisessä. ”Useista oppilaitoksista löytyy kokemuksia taiteen perusopetuksen opintojen hyväksilukemisesta sekä lukiodiplomien järjestämisestä. Tiedonkulkua ja esimerkkejä toimivista yhteistyökäytännöistä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskien olisi tarpeen lisätä. Yhteistyötä taiteen perusopetusoppilaitosten ja toisen asteen oppilaitosten välillä tulee lisätä ja vahvistaa.” ”Myös taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mahdollisuuksia korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa tulee edelleen selvittää yhteistyössä toimialan kanssa” selvityksessä todetaan. Opetuksen saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta väylä taideopintoihin ja -harrastuksiin olisi avoin yhä useammalle.

Selvityksessä muistutetaan, että taiteen perusopetuksessa korostetaan oppilaan kriittisen ajattelun ja itsearvioinnin kehittämistä, sekä muun muassa kulttuurisen kestävyyden huomioonottamista. Lisäksi opinnot valmistavat lapsia ja nuoria toimimaan arvokkaina yksilöinä, empaattisena ja muut huomioonottavana yhteisön jäsenenä. Taiteen perusopetus tukee muun koulutuksen ja kasvatuksen ohella lasten ja nuorten kasvua vastuuseen itsestä ja yhteisöstä, sekä ympäröivästä maailmasta. Tämä on osaamista, jota jatkuvassa muutoksessa oleva tulevaisuuden yhteiskunta menestyäkseen tarvitsee.

Lue lisää:
Esiselvitys taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämisestä, OKM julkaisuja 2021:48

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 19.11.2021: Selvitys taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisen edistämisestä valmistunut