OKM selvittää taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Etusivu/ Ajankohtaista/ OKM selvittää taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut valtiotieteiden kandidaatti Anni Valajärven selvityshenkilöksi selvittämään taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämistä.

Hallituksen keväällä 2021 eduskunnalle antaman Koulutuspoliittisen selonteon yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu: ”Vahvistetaan taiteen perusopetuksen tietopohjaa, kehitetään pedagogiikkaa sekä edistetään taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää syyskuussa avaamallaan kyselyllä tietopohjaa taiteen perusopetusta järjestävissä oppilaitoksissa käytettävistä opintohallintojärjestelmistä, tiedonsiirroista Koski-tietovarantoon sekä ylläpitäjien kiinnostuksesta alkaa siirtää tietoja kyseiseen tietovarantoon. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksille suunnatun kyselyn vastausaika päättyy 29.9.2021.

Marraskuussa valmistuvaan selvitystyöhön sisältyy myös lukioiden kanssa tehtävän yhteistyön, taiteen perusopintojen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä lukiodiplomien toteuttamisen, käytäntöjen kartoittaminen.

Lisätietoja: Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen 13.9.2021