Taiteen perusopetus ja koronavirus

Etusivu/ Ajankohtaista/ Taiteen perusopetus ja koronavirus

TPO-liitto ei erikseen ohjeista tai tee suosituksia koronavirukseen liittyen. TPO-oppilaitoksille suunnattuja viranomaisohjeistuksia on koottu alle. Seuraathan aktiivisesti viranomaisten päivittyvää ohjeistusta.

Päivitetty 13.5.

Taiteen perusopetus voidaan järjestää 14.5.2020 alkaen kokonaan tai osittain lähiopetuksena, tai jäljellä olevan lukuvuoden osalta lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.
Opetushallituksen ohje lähiopetukseen palaamisesta 14.5. alkaen.

OKM ja THL ovat antaneet ohjeet turvallisiin järjestelyihin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. (Ohjetta päivitetty 11.5.) Ohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös taiteen perusopetuksessa.

Hallitus päätti 4.5.2020, että taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan lähiopetukselle. Taiteen perusopetuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan lainsäädännön puitteissa itse etäopetuksen jatkamisesta ja lähiopetukseen siirtymisestä.
Valtioneuvoston tiedote asiasta
Tallenne valtioneuvoston tiedotustilaisuudesta. Taiteen perusopetus kohdassa 21:18.

Hallitus päätti 29.4.2020 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta, ja peruskouluissa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen. Päätös ei koske taiteen perusopetusta, vaan sitä koskevien rajoitusten päättymisestä tai jatkamisesta päätetään myöhemmin.
Valtioneuvoston tiedote asiasta
OKM: Usein kysytyt kysymykset koronarajoitusten purkamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijat vastaavat 3.4. pidetyssä webinaarissa koronan aiheuttamiin muutoksiin liittyviin kysymyksiin vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa.
Webinaarin tallenne

Hallitus on 30.3.2020 päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia. Opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.
Valtioneuvoston tiedote asiasta

Osana koronaviruksen leviämisen estämistä valtioneuvosto on valmiuslain nojalla antanut 17.3.2020 asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020). Asetus tulee voimaan 18.3.2020 ja on voimassa 13.4.2020 saakka.
Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen asiasta

Taiteen perusopetuksen lähiopetus on keskeytetty 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Tällä aikavälillä opetus suositetaan järjestämään mahdollisimman laajasti muilla tavoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 16.3.: Valtioneuvoston linjaus taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi

Valtioneuvoston 16.3. antama suositus taiteen perusopetuksen lähiopetuksen keskeyttämisestä ja muista toimenpiteistä: Valtioneuvoston suositus taiteen perusopetuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana

Opetushallitus on avannut koulutuksenjärjestäjille suunnatun neuvontasähköpostin: info(at)oph.fi

Opetushallitus on koonnut opetustoimea koskevaa ohjeistusta ja usein kysyttyjä kysymyksiä sivustolleen:
Opetustoimi ja koronavirus
Usein kysytyt kysymykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut viranomaistietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä sivustolleen: OKM Koronavirus ja siihen varautuminen

Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin ja tutustu Terveys ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivuihin: THL:n verkkosivut

Aluehallintoviraston AVI viestintää on hyvä seurata aktiivisesti: AVI
AVI on pävittänyt sivuilleen usein kysytyt kysymykset myös opetukseen liittyen.

Viranomaisten lisäksi ammatti- ja työnantajajärjestöt ovat laatineet tietopaketteja liittyen henkilöstökysymyksiin.