Taiteen perusopetuksen valtakunnallinen tilastointi käynnistyy

Etusivu/ Ajankohtaista/ Taiteen perusopetuksen valtakunnallinen tilastointi käynnistyy

Tilastokeskus ryhtyy keräämään ja ylläpitämään valtakunnallisesti kattavaa taiteen perusopetuksen tilastoa. Tiedonkeruuta varten taiteen perusopetuksen oppilaitokset on liitetty muiden koulutusmuotojen rinnalle Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin.

Tiedonkeruun käynnistyminen on taiteen perusopetukselle iso ja pitkään tavoiteltu askel. Viimein saamme kattavan ja säännöllisesti päivittyvän tiedon mm. tarjottavasta opetuksesta, oppilasmäärien kehityksestä ja opetuksen maantieteellisestä jakaumasta. Oppilaitosrekisterin myötä olemme myös jatkossa tietoisia siitä, mitkä tahot opetusta eri puolilla maata tarjoavat.

Valmistaudu tiedonkeruuseen jo syyslukukaudella

Vuoden 2024 tiedot kerätään maaliskuussa 2025. Taiteen perusopetuksen tiedoista osa kerätään 20.9.2024 poikkileikkauspäivämäärältä ja osa koko kalenterivuodelta 2024. Kevään 2025 tiedonkeruuseen kannattaa oppilaitoksissa valmistautua jo syyslukukaudella 2024, jotta kuluvan vuoden tiedot ovat keväällä helposti saatavilla. Tilastokeskus lähettää linkin ja ohjeet koulutuksen järjestäjälle, joka välittää ne edelleen mahdollisille sopimusoppilaitoksilleen.

Tiedonkeruuseen vastaaminen on taiteen perusopetuksen oppilaitoksille velvoittavaa tilastolakiin (280/2004) perustuvaan tiedonantovelvollisuuteen pohjautuen.

Taiteen perusopetuksen tilastointi on rakennettu vapaan sivistystyön oppilaitosten tiedonkeruun rinnalle. Myös taiteen perusopetusta tarjoavat kansalaisopistot raportoivat jatkossa erikseen tarjoamansa taiteen perusopetuksen. Käynnistyvän tiedonkeruun sisällön ovat valmistelleet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus, ja myös taiteen perusopetuksen järjestöjä on ollut mukana kommentoimassa valmistelun eri vaiheita. 

Tutustu: Tiedonkeruun ohje ja lisätietoja Tilastokeskuksen verkkosivuilla
Mikäli haluat kysyä tulevan tiedonkeruun sisällöstä tai tilastoinnista, olethan yhteydessä Tilastokeskukseen: koulutustilastot@stat.fi

Tutustu: Oppilaitosrekisteriin Tilastokeskuksen verkkosivuilla
Mikäli oppilaitoksesi puuttuu rekisteristä, olethan yhteydessä Tilastokeskukseen: koulutusrekisterit@stat.fi