Opetushallitus kokosi vastauksia usein kysyttyihin KOSKI-kysymyksiin

Etusivu/ Ajankohtaista/ Opetushallitus kokosi vastauksia usein kysyttyihin KOSKI-kysymyksiin

KOSKI-tietovarannon käyttöönoton sujuvoittamiseksi Opetushallitus on koonnut sivuilleen vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu UKK palstaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Kysymykset pohjautuvat jäsenjärjestöjemme Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen tanssioppilaitosten liiton järjestämissä KOSKI-keskusteluissa esiin nousseisiin teemoihin. Linjoilla oli yhteensä yli 150 eri taiteenalojen keskustelijaa.

OPH kouluttaa ja ohjeistaa
Opetushallitus vastaa Koskeen liittyvästä koulutuksesta ja ohjeistuksesta ja järjestää mm. taiteen perusopetuksen toimijoille tarkoitetun KOSKI-klinikan joka toinen perjantai.

Ohjeet KOSKI-palvelun käyttöönotosta taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa on koottu Opetushallituksen eDuuniwikiin.

Tutustu myös
Opetushallituksen uutinen (14.4.2023): KOSKI-tietovarannon käyttö on nyt mahdollista taiteen perusopetuksessa

Polku usein kysyttyihin kysymyksiin: oph.fi – koulutus ja tutkinnot – taiteen perusopetus – sivun alaosa.

Linkit löytyvät jatkossa myös TPO-liiton verkkosivulta kohdasta TPO-oppilaitoksille – Koski-tietovarannon käyttö.