Hallitusohjelma: Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö uudistetaan opetuksen saavutettavuuden parantamiseksi

Etusivu/ Ajankohtaista/ Hallitusohjelma: Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö uudistetaan opetuksen saavutettavuuden parantamiseksi

Hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi sisältää useita taiteen perusopetuksen toimijoita koskevia kirjauksia. Keskeisin niistä kuuluu näin: Hallitus uudistaa taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden. Kirjaus uudistuksesta oli odotettu. TPO-liitto on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa kevään aikana puntaroinut monesta kulmasta 90-luvun lopulla voimaan tulleiden taiteen perusopetusta koskevan lain ja asetuksen muotoiluja ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Valmistauduttaessa mahdollisiin uudistuksiin on keskusteluja käyty mm. koulutusmuodon tarjoamista mahdollisuuksista, tulevaisuuden näkymistä sekä uudistamis- ja kehittämistarpeista kaikkien yhdeksän taiteen perusopetuksen taiteenalan näkökulmista. Uskomme, että tulossa on hyvällä yhteistyöllä etenevä prosessi, jonka myötä yhä useammalle lapselle ja nuorelle mahdollistuu osallistuminen eri taiteenalojen opetukseen.

Harrastamisen Suomen mallia kehitetään

Harrastamisen Suomen malli on puhututtanut taiteen perusopetuksen kentällä vilkkaasti. Mallissa on vielä kehitettävää, kuten olemme muiden harrastustoiminnan kattojärjestöjen kanssa todenneet. On hienoa, että hallitusohjelman mukaan ”Lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa. Huomioidaan erityisesti ilman harrastusta olevat ja harrastuspudokkuudesta kärsivät lapset ja nuoret. Selvitetään harrastus- ja kerhotoiminnan rakenteiden sekä rahoituksen kokonaiskuva ja huolehditaan siitä, että Harrastamisen Suomen malli täydentää olemassa olevaa harrastuskenttää.”

Lukiodiplomi osaksi ylioppilastutkintoa

Koulutusjatkumot olivat vahvasti esillä TPO-liiton ja sen jäsenjärjestöjen ja Konservatorioliiton yhteisessä vaaliohjelmassa. Hallitusohjelmasta löytyy ilahduttava kirjaus tältä saralta: Luodaan lukiodiplomeille valtakunnallinen kriteeristö ja mahdollistetaan yhden pakollisen ylioppilaskokeen korvaaminen lukiodiplomilla. Yhden viidestä ylioppilaskokeesta voisi jatkossa korvata lukiodiplomilla. Kehityssuunta on erittäin toivottu. TPO-liitossa näemme, että mahdollisuus osoittaa osaamistaan taito- ja taideaineissa osana ylioppilastutkintoa kannustaa sitoutumaan näihin aineisiin ja osoittaa oppilaalle, että hänen mielenkiinnon kohteillaan on tunnustettu arvo. Lukio on usein taitekohta pitkäänkin jatkuneen harrastuneisuuden kohdalla. Mielestämme lukiodiplomeita tulisi kehittää siten, että taiteen perusopetuksen kaikki yhdeksän taiteenalaa ovat mukana. Taideaineissa ja taiteen perusopetuksessa hankittu osaaminen tulisi tunnistaa nykyistä paremmin sekä taide- että muille aloille hakeuduttaessa.

Leikkauksia suunniteltu vapaaseen sivistystyöhön ja opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksensaajille

Kansalaisopistojen valtion rahoituksen 12,5 miljoonan euron leikkaukset kohdentuvat toteutuessaan myös lapsiin ja nuoriin, jotka osallistuvat taiteen perusopetukseen niissä yli sadassa kansalaisopistossa, joissa eri taiteenalojen opetusta tarjotaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut suunnitelmista leikata sen avustuksensaajien, kuten taiteen eri alojen opetusjärjestöjen, valtionavustuksia. Järjestötoimijoihin kohdennettavat leikkaukset ministeriö on suunnitellut toteutettaviksi vuodesta 2024 alkaen.

Taiteen ja kulttuurin näkökulmasta pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa on paljon hyvää. Muun muassa suunnitelma kulttuuripoliittisen selonteon laatimiseksi on erinomainen. Paljon on kuitenkin myös kysymysmerkkejä, joihin haetaan, ja varmasti myös saadaan, vastauksia ja ratkaisuja alkaneen hallituskauden aikana.

Viivi Seirala
Toiminnanjohtaja