KOSKI-tietovaranto käyttöön taiteen perusopetuksessa

Etusivu/ Ajankohtaista/ KOSKI-tietovaranto käyttöön taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat jatkossa tallentaa oppilaiden opintosuorituksia Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon. Opintosuoritusten tallentaminen palveluun vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja tuo opetuksessa saavutetut tiedot ja taidot näkyväksi muissa koulutusmuodoissa hankitun osaamisen rinnalla.

Uudistuksen myötä saavutettu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa aiempaa paremmin. Opintopisteytys parantaa taiteen perusopetuksen vertailtavuutta muilla koulutusasteilla tehtyihin opintoihin.

KOSKI-tietovarannon käyttö mahdollistuu koulutuksen järjestäjille lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä sekä lakiin taiteen perusopetuksesta tehtyjen muutosten myötä. Lakimuutokset astuivat voimaan 1.1.2023.

KOSKI-tietovarannon käyttö on taiteen perusopetuksen järjestäjille vapaaehtoista ja edellyttää aina oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan antamaa suostumusta.

Tietovarantoon voidaan tallentaa opintosuoritukset taiteen perusopetuksen eri taiteenalojen yleisen oppimäärän yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista sekä laajan oppimäärän perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opintojen laajuudet muunnetaan opintopisteiksi siten, että oppilaan 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä.

Opetushallitus tukee tietovarannon käyttöönottoa 24.4.2023 käynnistyvällä webinaarisarjalla ja neuvonnalla.

Lisää aiheesta ja webinaarien ajankohdat: Opetushallituksen uutinen 14.4.2023