Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset taiteen perusopetuksessa

Etusivu/ Ajankohtaista/ Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset taiteen perusopetuksessa

Päivitetty 12.8.

Sivulle kootaan taiteen perusopetuksen toimijoita tukevaa tietoa Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksista.

TPO-liitto ei erikseen ohjeista tai tee suosituksia oppilaitoksille. Ohjeistusten ja suositusten laatimisesta vastaavat viranomaiset.

TPO-liitto toimii sen varmistamiseksi, että taiteen perusopetuksen tarpeet tulevat huomioiduksi viranomaisohjeita ja suosituksia laadittaessa, ja että tieto alaa koskevista toimista löytyy kootusti. TPO-liitto käy tiiviisti keskustelua mm. opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

Pohdimme yhteisesti myös keinoja, miten taiteen perusopetuksen toimijat voivat mm. tukea Ukrainasta saapuvia lapsia ja nuoria, ja olemme tuottaneet tietoa taiteen perusopetuksesta ja sen piiriin hakeutumisesta ukrainaksi. Ukrainankielinen teksti on tarkoitettu oppilaitoksille vapaasti hyödynnettäväksi.

Tietoa taiteen perusopetuksesta Ukrainasta tuleville

Tulostettava tiedosto ukrainaksi: Інформація про базове навчання мистецьких дисциплін для тих, хто прибув з України

Tulostettava tiedosto suomeksi: Tietoa taiteen perusopetuksesta Ukrainasta tuleville

Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa tietoa sivustolleen

Opetus- ja kulttuuriministeriön päivittää sivustolleen vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen mm. taiteen perusopetuksen opetuskieleen ja oppilaaksi ottamiseen: Usein kysytyt kysymykset

Tietoa ukrainaksi: Tietoa varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ukrainaksi

Opetushallitus tarjoaa tietoa ja ohjeistusta

Opetushallitus päivittää sivuilleen ajankohtaista tietoa ja tukimateriaalia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana.

Opetushallituksen tukimateriaali: Ukrainan kriisin käsittely lasten ja nuorten kanssa kasvatuksessa ja koulutuksessa

Tutustu myös: Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Opetushallitus vastaa Ukrainaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa info(at)oph.fi. Osoite on tarkoitettu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille.

Kokonaisturvallisuus ja ennaltaehkäisy

Muuttuvassa toimintaympäristössä on hyvä kerrata kokonaisturvallisuuteen, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvät suunnitelmat ja niiden ajantasaisuus, sekä mm. tarkistaa oppilaitoksen tietoturvan taso.

Lue lisää: Opetushallituksen päivittyvä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas