Sanataideopettaja – tulevaisuuden toiveammatti

Etusivu/ Ajankohtaista/ Sanataideopettaja – tulevaisuuden toiveammatti

Sanataidepedagogiikka tarjoaa ratkaisuja kasvavaan yhteiskunnalliseen huoleen lasten ja nuorten heikkenevästä lukutaidosta. Opetus perustuu monilukutaitoon ja laajaan tekstikäsitykseen, joiden mukaan tekstejä voidaan tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, visuaalisessa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Sanataidepedagogiikkaa toteutetaan laajasti myös esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, peruskoulujen opetuksessa, kirjastoissa ja vanhuspalveluissa. Sanataide on yksi taiteen perusopetuksen yhdeksästä taiteenalasta.

Tarvetta ja kysyntää sanataiteelle on, mutta alalle tarvitaan yhä uusia osaajia sekä rakenteiden ja rahoituksen vahvistamista. Keskeisiä keinoja ovat sanataideopettajan koulutuksen käynnistäminen, sekä sanataidekoulujen saaminen valtion säännöllisen rahoituksen piiriin. Nykyisellään ainoastaan yksi suomenkielinen sanataidekoulu saa toimintaansa valtion tuntiperusteista valtionosuutta.

Suomen sanataideopetuksen seuran teettämä, Veera Vähämaan toteuttama selvitys sekä Monica Martens-Seppelinin Svenska Kulturfondenille laatima selvitys antavat kattavan kuvan sanataideopetuksen tilasta 2020-luvulla ja tarjoavat konkreettisia ratkaisuja tilanteeseen.

Selvityksissä on laadittu mallit sekä suomen- että ruotsinkielisen sanataideopettajakoulutuksen käynnistämisestä ja esitetään myös muita keinoja, miten sanataiteen asemaa voidaan rakenteiden tasolla systemaattisesti vahvistaa.

Tutustu selvityksiin:

Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbete

Sanataideopettaja – Tulevaisuuden toiveammatti