Viranomaissuositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi lukuvuonna 2020-2021

Etusivu/ Ajankohtaista/ Viranomaissuositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi lukuvuonna 2020-2021

Päivitetty 21.4.2021

TPO-liitto ei erikseen ohjeista tai tee suosituksia koronavirukseen liittyen. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksille suunnattuja viranomaissuosituksia ja -ohjeistuksia on koottu alle. Seuraathan aktiivisesti viranomaisten päivittyvää ohjeistusta.

Hallitus hyväksyi suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta. Taiteen perusopetus on muistiossa omana kohtanaan sivulla 37.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (21.4.)
Hallituksen muistio: Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle (21.4.)

THL:n ilmanvaihto-ohjeistus koskee myös taiteen perusopetuksen oppilaitoksia.
Opetushallituksen uutinen (26.3.)

Opetushallitus on päivittänyt tukimateriaaliaan taiteen perusopetuksen järjestämiseksi lukuvuonna 2020-2021.
Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen (23.3.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut sivuilleen vastauksia koronavirusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Taiteen perusopetusta koskevat vastaukset löytyvät omasta osiostaan. (päivittyvä)

Eri puolilla maata on voimassa toisistaan poikkeavia määräyksiä ja suosituksia koskien myös taiteen perusopetuksen lähiopetusta. Tarkemmat tiedot voimassa olevista määräyksistä ja suosituksista löytyvät sairaanhoitopiireittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta. Osa sairaanhoitopiireistä on koonnut sivuilleen myös kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset.
THL: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (päivittyvä)

Suomessa vallitsevat poikkeusolot.
Valtioneuvoston kanslian tiedote poikkeusolojen toteamisesta (1.3.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta.
Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla (2.2.)
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (2.2.)
Ohjeistuksessa viitataan valtioneuvoston hybridistrategian täydennyksiin:
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedote (25.1.)

Kokoontumisrajoitukset eri puolilla maata eroavat toisistaan. Oman alueen voimassa olevat rajoitukset löytyvät Aluehallintoviraston verkkosivuilta.
AVI usein kysytyt kysymykset: Mitkä ovat tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset? (päivittyvä)

Syksy 2020


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt jatkaa aiempien rajoitustoimien ja suositusten voimassaoloaikaa. Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 10.1.2021 saakka. Linjausten mukaan alueen kaikki organisoitu harrastustoiminta, mukaan lukien taiteen perusopetus, keskeytetään sisätiloissa. Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.
Tiedote: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi rajoitusten ja suositusten jatkamisesta alueellaan (11.12.)

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa. Mukana suosituksia mm. aikuisten taiteen perusopetuksen ja harrastustoiminnan järjestämisestä.
STM:n ohjeet ja suositukset epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa (24.11.)
STM:n koontisivu viranomaispäätöksista ja ohjeista

Pääkaupunkiseudulla toimii koronkakoordinaatioryhmä, jonka perustajia ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän uutiset (20.11.)
Pääkaupunkiseudun rajoitukset ja suositukset 23.11.-13.12. (20.11.)

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Päätöksessä annetaan erikseen suosituksia aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisestä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (23.10.)
OKM ja THL: Koronaviruksen tartuntariski sisätiloissa järjestettävässä liikunta- ja kulttuuritoiminnassa (23.10.)

Hallituksen linjaukset valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (15.10.)

Opetushallitus toteaa, että maskien käyttö taiteen perusopetuksessa on perusteltua vastaavalla tavalla kuin muissa koulutusmuodoissa.
Usein kysyttyä: Käytetäänkö taiteen perusopetuksessa maskeja? (OPH 2.10.)

Aluehallintovirastot ovat antaneet päätöksensä lokakuun kokoontumisrjoituksista.
AVI:en päätökset (22.9.)
Usein kysyttyä: Korona – yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset yli 50 osallistujan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Päätökset ovat voimassa 1.9.-30.9.
AVI:n tiedote (26.8.)
AVI:en päätökset (24.8.)
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohje (1.6. alkaen)

Opetushallitus on laatinut ohjeen taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2020-2021.
Opetushallituksen ohje (päivitetty 7.8.)

Opetushallitus vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin osoitteessa info@oph.fi virka-aikana klo 8.00–16.00. Neuvonta on tarkoitettu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (4.8.)

Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin ja tutustu Terveys ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivuihin: THL:n verkkosivut ja THL Ajankohtaista koronaviruksesta

Aluehallintoviraston AVI:n viestintää on hyvä seurata aktiivisesti: AVI
AVI:n sivuilta löytyy myös vastauksia opetusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.