Taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattorit valmistuivat

Etusivu/ Ajankohtaista/ Taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattorit valmistuivat
Taiteen perusopetus harjaannuttaa luovaa ajattelua, joka on edellytys uudenlaisen yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa.

Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden kaikenikäisten oppijoiden ajattelun avartamiseen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen, uusien merkitysten rakentamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tämä ajattelu tiivistettiin Kestävä taiteen perusopetus -hankkeessa taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattoreiksi. Indikaattoreiden avulla oppilaitoksen koko henkilöstö voi yhdessä arvioida oppilaitoksensa toimintaa kestävyyden näkökulmasta.

Indikaattorit ovat osa OKKA-säätiön ylläpitämää Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Vastaavia indikaattoreita käytetään myös muissa koulutusmuodoissa.

Kohti kestävää elämäntapaa

Kestävyysajattelussa ei ole kyse ainoastaan kierrätyksestä. Muutettavana on kulutukseen perustuva yhteiskunta, luontoyhteyden katoaminen ja molempiin liittyvä kestämätön elämäntapa. Taiteiden ilmaisutavoilla tämä haastava tehtävä voidaan kohdata positiivisessa valossa. Taiteen harrastaminen luo syvästi inhimillisiä merkityksiä elämään. Olemme tekemisissä toistemme ja maailman kanssa monella eri tasolla.

Taide antaa mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta, jakaa ajatuksia ja tarkastella maailmaa ja itseämme. Taide tuo meidät yhteen paitsi konkreettisesti myös huiman pitkän ajallisen jatkumon osana.

Kukaan ei pysty ratkaisemaan yksin ihmiskunnan maailmalle aiheuttamia ongelmia, joten yhteisyyden kokemus ja toisista välittäminen on edellytys sille, että voimme toimia.

Tutustu taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattoreihin suomeksi ja ruotsiksi

Lue lisää taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattoreista osoitteessa: www.kestavatpo.blogspot.com

Materiaali löytyy sivustolta sekä suomeksi että ruotsiksi.

Taiteen perusopetusliiton ja OKKA-säätiön vuosina 2019-2020 toteuttamaa hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus. Mukana kehittämistyössä oli yhteensä lähes 30 oppilaitosta kaikilta yhdeksältä taiteen perusopetuksen taiteenalalta.