Kestävyysindikaattoreita pilotoitiin kevään ajan

Etusivu/ Ajankohtaista/ Kestävyysindikaattoreita pilotoitiin kevään ajan

Rakenteilla olevien indikaattoreiden avulla arvioidaan omaa toimintaa kestävyyden näkökulmasta.

Taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattoreiden testaaminen ja muokkaus alkoi vuoden alussa lähes kolmessakymmenessä oppilaitoksessa. Pilotoitavia indikaattoreita oli yhteensä kymmenen, ja arvioitavina osa-alueina opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen.

Pilotointia edelsivät syksyn 2019 aikana pidetyt koulutuspäivät, joiden aikana pohdittiin muun muassa millainen on yhteiskuntaa uudistava oppilaitos ja tutustuttiin ekososiaalisen sivistyksen käsitteeseen.

Pilotointi onnistui poikkeusoloissa

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset onnistuivat hienosti toteuttamaan kestävyysindikaattoreiden pilotoinnin kevään aikana vallinneista poikkeusoloista huolimatta. Työ tehtiin oppilaitoksissa huolellisesti, perusteellisesti ja aiheeseen paneutuen.

Jokaista indikaattoria arvio useampi oppilaitos, ja kaikkien yhdeksän taiteenalan edustajia oli mukana työssä. Indikaattoreista saatujen kommenttien lisäksi opettajille suunnatun kyselyn vastaukset tarjoavat arvokkaan aineiston, joka eri taiteenalojen esimerkeillä konkretisoi, mitä kestävyysajattelu voi taiteen perusopetuksessa tarkoittaa. Toukokuussa webinaarina järjestetty pilotoinnin kehittämis- ja palautepäivä kokosi lähes 40 osallistujaa kuulemaan myös muiden oppilaitosten ajatuksia ja kokemuksia pilotoinnin toteutuksesta.

Kestävyysindikaattoreiden, ja kokonaisuuteen kuuluvan opettajille suunnatun kyselyn, kehittely jatkuu loppukevään ja syksyn aikana saadun palautteen pohjalta. Työtä tehdään vielä mm. käsitteiden, ohjeiden ja tukimateriaalin selkiyttämiseksi. Työ toteutetaan kokonaisuudessaan yhteistyössä OKKA-säätiön kanssa.

Kiitos kaikille mukana olleille!

Lisätietoa taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattoreista: www.kestavatpo.blogspot.com