Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Etusivu/ Ajankohtaista/ Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

TPO-liiton lausunto sivistysvaliokunnalle 18.3.2020

Taiteen perusopetusliitto TPO ry lausuu valmiusasetuksen 10 § liittyen seuraavaa:

10 § Taiteen perusopetuksen järjestämisen rajoitukset

Jos taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 2 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ei ole mahdollista järjestää laissa tarkoitettua koulutusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena, koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta.

Valtioneuvoston 16.3.2020 antaman linjauksen mukaan taiteen perusopetuksen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Tähän linjaukseen taiteen perusopetuksen oppilaitokset ovat jo vastanneet. Monissa oppilaitoksissa etäopetukseen siirryttiin oma-aloitteisesti jo alkuviikosta. Tulkinta nyt käsittelyssä olevassa valtioneuvoston asetuksen linjauksesta voi AVI:ssa ja kunnissa olla ja on ollut jo paikoin hyvin suoraviivainen. Oppilaitokset ovat pyrkineet järjestämään opetusta, mutta mm. Kuntatyönantajat on linjannut, että opetus tulee keskeyttää. Tämä tulkinta pitää estää.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa voidaan antaa etäopetusta, ja sitä monissa oppilaitoksissa jo annetaan ja uusia metodeja ja tapoja järjestää opetusta muuten kuin lähiopetuksena kehitetään kovaa vauhtia.

Taiteen perusopetusliitto katsoo, että etäopetusta voidaan ja sitä tullaan järjestämään. Opetusta voidaan järjestää myös muilla tavoin. Jotta taloudelliset vaikutukset niin yhteiskunnalle kuin koulutuksen sekä julkisille että yksityisille järjestäjille jäisivät poikkeusolosuhteissa mahdollisimman pieniksi, tulisi taiteen perusopetuksen opetuksen keskeyttämisen olla vasta aivan viimeinen vaihtoehto. Ensisijaisesti opetus tulisi järjestää muilla tavoin, jolloin vältyttäisiin oppilaitosten henkilöstön lomautuksilta ja oppilasmaksujen palautuksilta.

Ehdotuksessa valtioneuvoston asetukseksi todetaan perusteluissa, että opetus- ja kulttuuriministeriö voi suoritemääriä vahvistaessaan huomioida toteumavuoden erityisolosuhteet. Tällöin mahdolliset muutokset poikkeusvuoden opetustuntimääriin eivät saa vaikuttaa kielteisesti tulevien vuosien valtionosuuden laskentaperusteisiin.

Taiteen perusopetuslain 2 § tarkoitetuista oppilaitoksista osa on myös sellaisia, jotka eivät saa ministeriöltä tuntiperusteista valtionosuutta, johon perusteluissa viitataan. Erityisesti näiden oppilaitosten kohdalla opetuksen keskeyttämistä, ja sitä kautta mahdollisesti menetettyjä oppilasmaksuja ja henkilöstön ansionmenetyksiä ei kompensoi kukaan.