Kestävä taiteen perusopetus

Etusivu/ Ajankohtaista/ Kestävä taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusliitto ja sen jäsenliitot ovat käynnistäneet yhteistyössä OKKA-säätiön kanssa kestävyyskriteerien laatimisen taiteen perusopetuksen oppilaitosten käyttöön.

Taiteen perusopetuksen kestävyyskriteerit ovat oppilaitoksen toiminnan kehittämisen työkalu, jonka avulla opetushenkilöstö ja opetuksen suunnittelijat voivat yhdessä arvioida oppilaitoksensa toimintaa. Kriteerien avulla tarkastellaan mm. oppimisympäristöä, toimintakulttuuria, opetusta ja johtamista.

Huhtikuun lopussa toteutettuun alkukartoitukseen vastasi 67 oppilaitosta, jotka edustavat kaikkia yhdeksää tpo-taiteenalaa. Vastanneista oppilaitoksista lähes kolmekymmentä oli kiinnostunut osallistumaan myös kestävyyskriteerien syksyllä käynnistyvään pilotointiin.

Kestävyyttä on toki taiteen perusopetuksen piirissä ehditty jo muutoinkin pohtia. Vastanneista oppilaitoksista lähes 94 %:lla kestävyysnäkökulma näkyy jo nyt oppilaitoksen strategiassa ja tavoitteissa: vajaalla kolmanneksella hyvin paljon, hieman yli kolmanneksella melko paljon, ja vajaalla kolmanneksella jonkin verran. Noin puolella vastanneista oppilaitoksista on oma kestävän kehityksen ohjelma, tai teeman arviointi ja kehittäminen on kytketty osaksi oppilaitoksen laadunhallintaa.

Valmista on tarkoitus olla vuoden 2020 loppuun mennessä.