Etusivu/ TPO-oppilaitoksille/ Lukukausimaksutuki

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksille suunnattu lukukausimaksutuki Ukrainasta sotaa paenneille lapsille ja nuorille kevätlukukaudelle 2023

Hakuaika päättyy 14.11.2022

Taiteen perusopetusliitto on käynnistänyt hankkeen lukukausimaksutuen tarjoamiseksi Ukrainasta sotaa paenneiden lasten ja nuorten auttamiseksi. Lukukausimaksutuki on tarkoitettu väyläksi päästä mukaan taiteen perusopetukseen tilanteessa, jossa uuden arjen rakentaminen on vielä kesken. Maksutonta opetusta voidaan tarjota mahdollisesti myös jostakin muusta maasta akuuttia konfliktia Suomeen pakeneville lapsille ja nuorille.

Tuki on tarkoitettu sekä taiteenalaa aiemmin harrastaneille että ilman taideharrastustaustaa olevien lasten ja nuorten lukukausimaksun kattamiseen. Tuki myönnetään taiteen perusopetuksen oppilaitoksille TPO-liiton kautta.

Mukaan hankkeeseen voidaan ottaa enintään 50 taiteen perusopetuksen oppilaitosta eri puolilta maata. Tuki voi kattaa enintään kolmen oppilaan lukukausimaksun / oppilaitos.

Hankkeen toteutuminen edellyttää rahoituksen varmistumisen.

Aikataulu
 1. Oppilaitokset hakevat mukaan hankkeeseen viimeistään 14.11.2022 täyttämällä hakulomakkeen.
 2. Tieto pääsystä mukaan hankkeeseen vahvistetaan oppilaitoksille joulukuun 2022 alussa.
 3. Tuki maksetaan oppilaitoksille kevätlukukauden päättyessä toteutuneen oppilasmäärän mukaan.

 

Tuen kohdentaminen
 1. Tuki kohdennetaan taiteen perusopetuksen lukukausimaksun kattamiseen sotaa Ukrainasta paenneille, tai mikäli paikkoja riittää, myös muusta akuutin konfliktin maasta Suomeen paenneille lapsille ja nuorille kevätlukukaudelle 2023.
 2. Rahoitus kattaa oppilasmaksun. Muut opetuksen järjestämisestä ja mm. viestinnästä ja yhteydenotoista syntyvät kulut jäävät oppilaitoksen vastuulle.
 3. Tuki on tarkoitettu aikaisintaan vuoden 2022 aikana Suomeen saapuneille lapsille ja nuorille.
 4. Tuki jaetaan eri puolilla maata toimiville eri taiteenalojen taiteen perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille. Maantieteellisen jaon apuna käytetään Opetushallituksen keräämää tietoa Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten sijoittumisesta eri puolille maata. Lisäksi huolehditaan taiteenalojen välisestä tasapainosta.
 5. Rahoitus / oppilaitos voi kattaa enintään 3 oppilaan oppilasmaksut kevätlukukauden 2023 ajan.

 

Tuen saamisen edellytykset oppilaitokselle
 1. Tukea voidaan myöntää TPO-liiton jäsenjärjestöjen jäsenoppilaitoksille ja infojäsenoppilaitoksille.
 2. Tuetun oppilaan osallistumisen tulee olla todennettavissa oppilaitoksen oppilasrekisteristä.
 3. Tukea ei voida maksaa 1-2 kertaa kokeilutunnille osallistuneesta oppilaasta.
 4. Oppilaitos vahvistaa, että sillä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä taiteen perusopetuksen järjestämislupa, tai että kunta on hyväksynyt oppilaitoksen opetussuunnitelman.

 

Lisätietoja

Viivi Seirala, toiminnanjohtaja
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
viivi.seirala@artsedu.fi
p. 045 310 7702